Begrafenisondernemers

Als begrafenisondernemer kom je in contact met mensen die in hun laatste levensfase zitten en daarnaast met nabestaanden. Je weet als geen ander dat dit een moeilijke periode is voor de hele familie en vriendenkring. Herinneringen zijn van grootste belang voor de nabestaanden ten behoeve van de verwerking van hun dierbaren.   2RememberMe heeft een app ontwikkelt waar herinneringen voor eeuwig in vastgelegd zijn. Deze momenten kunnen op een gewenst moment met elkaar worden gedeeld.  Voor begrafenisondernemers is het interessant om samen te werken met 2RememberMe, omdat wij al in een vroegere fase contact hebben met de mensen. In de app kunnen de personen ook hun begrafenis of crematie wensen beschrijven. Zoals welke muziek ze willen laten horen tijdens de uitvaart of welk gedicht moet worden voorgelezen.  2RememberMe kan in een vroeger stadium de familie al in contact brengen met de begrafenisondernemer. Dit maakt het voor alle partijen een stukje makkelijker, ondanks de moeilijke periode waarin zij verkeren.

Neem contact me ons op!

Attachment_1593443997

Leg herinneringen vast in een app

Tijdens begrafenissen en crematies worden er altijd herinneringen opgehaald van de overledene. Dit biedt troost en is belangrijk voor het rouwverwerkingsproces. Hoe mooi is het al deze herinneringen voor eeuwig worden vastgelegd? En het dus niet blijft bij het moment van de begrafenis? 

Leg de woorden, anekdotes, foto’s, video’s en muziek vast in de app. Zodat iedereen die daar behoefte aan heeft het terug kan kijken of luisteren wanneer zij of hij dat wil.

Dit is mogelijk met de 2Remember App. Deze app is speciaal gemaakt om herinneringen te vereeuwigen. Dit kan zijn in de vorm van: 

– foto
– film
– audio bericht
– muziek
– gedicht
– in woorden
– brief of ansichtkaart

Voor wie is de 2Remember App?

De 2Remember App is voor nabestaanden, maar ook voor de persoon die in de laatste levensfase zit. Daarnaast is de app ook bedoeld om al in je jongere jaren herinneringen vast te leggen voor als je ouder bent. Maar ook voor als je er niet meer bent. 

Previous
Next

Waar kan een begrafenisondernemer bij helpen?

Jij als begrafenisondernemer kan op twee momenten helpen om te zorgen dat herinneringen worden vastgelegd in de 2RememberMe app. 

1. Wanneer iemand is overleden, dan kom je in contact met de nabestaanden. 

2. Iemand zit in zijn laatste levensfase en neemt contact met je op om de begrafenis of crematie door te spreken. 

Voor de nabestaanden

De nabestaanden hebben het moeilijk met het verlies van hun dierbare. De vrienden en familie die op de uitvaart aanwezig zijn, hebben allemaal hun eigen herinneringen aan de overledene. Wat is er mooier als deze herinneringen worden gebundeld in een app? Dit zal vervolgens helpen bij de rouwverwerking. 

Die ene jeugdvriend heeft nog foto’s van toen ze op kleuterschool zaten of samen naar de voetbal gingen. De studievriend heeft een leuke anekdote over de studieperiode. Zo zijn er bij elkaar prachtige herinneringen van de overledene die waardevol zijn voor de nabestaanden. 

Jij als begrafenisondernemer kan de nabestaanden attenderen op deze bijzondere 2RememberMe app.  

old-couples-1024x767

Laatste levensfase

De persoon die in zijn/haar laatste levensfase zit, neemt contact met jou op om de begrafenis of uitvaart door te nemen. Jij als begrafenisondernemer kan de 2RememberMe app onder de aandacht brengen. 

Nu is deze persoon nog in leven en kan hij of zij ook nog foto’s of prachtige woorden voor eeuwig vastleggen. Ook kan de muziek worden vastgelegd deze persoon tijdens de uitvaartdienst wil laten horen. 

De laatste woorden en andere mooie momenten van hun leven zijn waardevol voor de nabestaanden. Ze zullen troost bieden en ook een glimlacht op het gezicht toveren. 

Belangrijke rol voor begrafenisondernemer

Een begrafenisondernemer heeft belangrijke rol voor de rouwverwerking. Maak de familie en vrienden bekend met onze 2RememerberMe app en zij zullen jou ook niet snel vergeten. 

Wil jij je als begrafenisondernemer aansluiten bij dit prachtige concept? Ben je nieuwsgierig geworden hoe jij deze cruciale rol kan invullen? 

Neem contact met ons op via het contactformulier. We komen graag bij je langs om ons product toe te lichten en een samenwerking te bespreken.

hou me op de hoogte van:

APP Release

vul je naam en email in